Om priser

Vi har valgt ikke at have vores priser på hjemmesiden, men de er selvfølgelig ikke hemmelige. Du kan ringe ned og få oplyst standardpriser.

Vi giver tilbud på større behandlinger eller behandlingsforløb.

Vi stræber efter at give oplysninger omkring de forventede omkostninger, ved forløb der strækker sig ud over standardbehandlinger.

Det er af betydning for os, at I ikke oplever uventede prisoverraskelser.